SAĞLIK ve İYİLİK HAREKETİ TOPLULUĞU;

   Her aşamasında iyilik yaptıkça iyileştiğine inanan gençlerin yer aldığı, Türkiye’de ilk defa periferden başlayan ve şu anda 10 farklı üniversitede bulunan; temeli iyilik, yardımlaşma, gönüllülük gibi temel değerlere dayanan; topluluğun ilke ve ideallerini benimseyen herkese açık olan bir organizasyondur.

 • Hiyerarşisi olan bir topluluk değildir.
 • Bağış toplayan bir topluluk değildir.
 • Yapmış olmak için faaliyet yapmaz.
 • Bir yardım kuruluşu değildir. Yardım yapabilir fakat bunun üzerine topluluklar inşa etmez.
 • Bir hareketin, derneğin, ideolojinin, siyasi görüşün, cemaatin, tarikatın parçası veya bunlardan herhangi birine bağlı değildir!
 • Topluluğumuz; ilkelerimiz, hedef ve ideallerimizi paylaşan herkese açıktır.
 • Faaliyetlerin finansmanı sponsorluklar, SKS’ler ve üyelerin bağışları tarafından karşılanır.

Misyonumuz;

 • İletişim becerileri, kişisel beceriler ve temel insani niteliklerin kazanılması
 • Toplumsal farkındalık bilincinin kazanılması
 • Mesleki ve meslek dışı alanlarda eğitim
 • Üniversiteye yeni başlayan öğrecilerin üniversiteye ve şehre adaptasyonu
 • Hak savunuculuğu ve duyarlılık
 • Ekip çalışması ve koordineli hareketi öğrenmek

Vizyonumuz;

 • Bu hareketle gelecek hedefimiz; mesleki becerileri yeterli, iletişim becerileri güçlü, insani değerlere önem veren, topluma ve çevresine karşı duyarlı, sorumluluk sahibi ve risk almaktan çekinmeyen, ekip ruhunu kavramış bir insan olmaktır.

İlke ve İdeallerimiz;

 • İyilik yaparken din, dil, ırk mezhep, meşrep, renk gibi herhangi bir fark gözetmeksizin insan kutsallığı, tevazu, diğerkamlık, dürüstlük, açıklık gibi insani ve ahlaki değerleri benimsemek
 • Yapacağı çalışmaları; iyilik için çabalayan, aynı ilke ve idealleri paylaştığı herkesle birlikte yapmak
 • Yaptıklarını sadece kendi için değil, yola çıktığı yoldaşı için yapmak
 • Çalışmalarda mesleki alan yanında sosyal alanda gelişmeye de önem vermek
 • Mezun olduktan sonra nitelikli ve iyi birer sağlıkçı olabilmek.
 • Dünyada olup bitenlere karşı duyarlılığını hiçbir zaman kaybetmemek
 • Çağın güncel sorunlarına çağın güncel metodlarıyla çözüm bulabilmek
 • Gönüllülük bilincini arttırmak, üniversitelerde bu bilinci yaymak