• Merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz?

→ Merhaba, ben Beyza Pullu, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim.

 • Beslenme ve Diyetetik nedir, eğitimi kaç yıl sürer? Bize bölümünü biraz açıklayabilir misin?

→ Beslenme ve Diyetetik bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alır, eğitim 4 yıldır. İsteğe bağlı hazırlık okunabilir. Bölümümüz, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı DİYETİSYEN yetiştirmeyi amaçlar.

 • Mezun olduktan sonra nerelerde çalışabiliyorsunuz? Hastanede mi oluyorsunuz?

→ Hastane de çalışma alanlarımız arasında fakat daha birçok kurumda da çalışabiliyoruz. Diyetisyenlerin çalışma alanları arasında;

-Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)

-Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)

-Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)

-Besin sanayi

-Araştırma kurumları

-Eğitim kurumları

gösterilebilir.

 • Atama süreci nasıl ? Herhangi bir sınava giriyor musunuz?

→ Devlet kurumlarına atanma KPSS puanıyla gerçekleşiyor. Akademik kariyer için ALES puanı ve dil sınavlarından alınan puanlar kullanılıyor.

 • Staj yapıyor musunuz? Bu süreci bize anlatabilir misin?

→ Beslenme ve Diyetetik öğretim programı 5 tür staj çalışmasını öngörmektedir. Stajlardan biri üçüncü yılın yaz döneminde, diğerleri ise dördüncü yılda tamamlanmaktadır. Her beş staj da haftada 28 saatten az olmamak kaydı ile yedi haftalık süreler ile yapılmaktadır. Stajlar, öğretim üyeleri elemanları ve bölümümüzce belirlenen sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.

Tamamlanması gereken stajları;

– Beslenme ve Diyetetik Alanında Staj Çalışması

-Klinik Beslenmede Çocuk Stajı

-Klinik Beslenme Erişkin Stajı

-Toplu Beslenme Sistemleri Stajı

-Toplum Sağlığında Beslenme Stajı

olarak listeleyebiliriz.

 • Hangi sektörlerde staj yapıyorsunuz?

→ Mezun olmuş diyetisyenlerin kliniklerinde veya bağlı oldukları kurum veya kuruluşlarda yaz stajımızı yapabiliriz. Akademik yıl içerisindeki stajları okul belirliyor. Klinik stajları çocuk- erişkin- onkoloji hastahanelerinde, toplum beslenmesi stajlarını okul- hastane yemekhanelerine, kreşlerde, vs. yapabiliyoruz.

 • Bulunduğun üniversitenin size sağladığı avantaj ve dezavantajlardan  bahseder misin?

→ Hacettepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik alanında öncü bir üniversite. Uzun yıllar boyunca hoca yetiştirmiş. Akademik alanda başarılı bir altyapısı var. Kaynakları, laboratuvar koşulları, öğrenciye sunulan imkanlar, derslerin içeriği, anabilim dallarının lisansüstü çalışmalardaki konumu, akademik personel sayısı, vb. bence yeterli seviyede. Hocalarımız danışmak için veya bilgi almak için de anlayışlılar. Dezavantajı olarak söyleyebileceklerim kampüsün özellerinden kaynaklanıyor bir de fakülte binamızdaki amfiler bazen yeterli gelmeyebiliyor fakat bu sorunu da kampüs içerisinde yapılan yeni dersliklerle halletmeye çalışıyorlar.

 • Fakülte ve kampüs ortamı nasıl?

→ Beslenme ve diyetetik bölümü, Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye kampüsünde yer alıyor. Fakülte içerisinde Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri de var bu durumda hastalar da kampüste oluyor yani öğrencilere ait bir alandan, her ne kadar fakülte girişlerinde güvenlikler olsa da kampüs çapında geniş bir güvenlikten bahsedemiyoruz. Yemekhanemiz yeterli düzeyde. Sıhhiye kütüphanesi kaynak bakımından yeterli fakat özellikle vize- final dönemlerinde çok kalabalık ve ders çalışmak için yer bulmak zor.Konferanslar, konserler sıklıkla gerçekleşiyor fakat sosyal aktiviteler, topluluklar, bölüm dışı seçmeli derslerin çoğu daha çok Beytepe kampüsünde yer alıyor. Kampüsler arası mesafe fazla olsa da metro, otobüs veya okul servisleriyle ile Beytepe-Sıhhiye arası ulaşım mevcut.

 • Bulunduğunuz şehirde öğrenci olmak nasıl, kolay mı?(ulaşım, kira vs.)

→ Ankara bence öğrenci için güzel bir şehir. Ülke çapında, bazıları uluslararası alanlarda da olmak üzere çok iyi üniversiteleri barındırıyor. Bu anlamda iyi olan diğer bir il olan İstanbul ile kıyasladığımızda gerek kira gerekse ulaşım yönünden öğrenci için daha uygun, ekonomik olduğunu düşünüyorum ayrıca konumu dolayısıyla diğer illere ulaşım daha kolay. Sosyal yaşam için devlet tiyatroları, opera-bale, sanat galerileri, kültürel ve doğal güzellikleri ilgilenenler için yeterli ve keşfetmeye açık. Fakat Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi kütüphane olanakları sınırlı vize ve final dönemlerinde ders çalışmak için yer bulmakta zorlanabilirsiniz.

 • Hiç pratik dersiniz var mı?

→ İlk yıldan itibaren birçok pratik dersimiz var.

Beslenme İlkeleri Uygulaması I/II: Bu dersin amacı besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ, minerel, vitamin içerikleri açısından değerlendirilmesini, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ, vitamin, mineral gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarları ile ilgili uygulamalar yapmak, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerini uygulamak ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmektir.

Temel Kimya Laboratuvarı I/II: Temel Kimyanın deneysel uygulamalarını ve rapor hazırlamayı öğretmek dersin amacıdır. Bir metalin özgül ısısının saptanması, uçucu bir sıvının molekül ağırlığının saptanması, çözelti hazırlanması, pH, kuvvetli asit kuvvetli baz titrasyonu, peynirde tuz tayini, meyve suyunda C vitamini tayini, sütte laktik asit tayini, derişimin tepkime hızına etkisi, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, kimyasal denge, tampon çözeltilerin hazırlanması, sabun yapımı, organik fonksiyonel grup analizi, alkollerin yükseltgenmesi, alkollerin yükseltgenmesi, aspirin yapımı gibi deneyleri ve uygulamaları içerir.

Besin Kimyası ve Analizleri Uygulaması I/II: Besinlerin karbonhidrat, protein ve yağlar ile verdikleri kimyasal tepkimeleri deneyler ile göstermek, kantitatif analizler ile protein ve yağ tayini yapmak, enzim aktivitesini etkileyen etmenleri deneyler ile göstermek, pigmentler ve tat-koku bileşenlerinin verdiği kimyasal tepkimeleri deneyler ile göstermek, besin kalitesinin objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirilmesini öğretmek, temel besin gruplarının (süt, et, tahıl, yumurta, sebze-meyveler) yapısal ve fonksiyonel özelliklerini öğretmek, fonksiyonel besinler ve biyoaktif besin bileşenlerinin sağlık üzerindeki etkilerini güncel yayınlarla tartışmak dersin amacıdır.

Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Uygulaması I/II: Dersin amacı çocukluk çağında görülen çeşitli akut ve kronik hastalıkları öğrenmek, çocuk hastalıklarında beslenmenin önemini kavramak, çocuk hastalıklarına ilişkin güncel diyet uygulamalarını öğrenmek ve araştırmaktır. 

Hastalıklarda Beslenme Tedavisi Uygulaması I/II: Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, tıbbi beslenme tedavileri , enteral-parenteral beslenme yöntemlerini öğretmak, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulama yapmak, ve uygulamasını öğretmek dersin amacıdır.

 • Sınav sisteminiz nasıl? Sınıfı geçmek zor mu?

→ Hacettepe Üniversitesi’nin sınav sistemi iki vize sınavı ve bir final şeklindedir. Ayrıca laboratuvar dersleri ve pratik derslerde quizler, raporlar da not olarak geçiyor. Zorluk göreceli bir kavram tabii ki. Bence kolay değil. Sınavların fazlalığı, her hafta olan quizler, rapor hazırlamak, ödevler derken sosyal hayatınızdan kısmak zorunda kalıyorsunuz ister istemez. Kolay olduğu düşünülerek okunacak bir bölüm değil.

 • Hep sağlıklı mı besleniyorsunuz, böyle bir zorunluluk hissediyor musunuz?

→ Güzel bir soru. Ben zorunluluk hissetmiyorum. Bölüme severek, isteyerek geliyorsanız öğrendiğiniz bilgiler de bir şekilde beslenme alışkanlıklarınıza dokunuyor. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek, kendini, vücudunu tanımak ve beslenme düzenini buna göre oluşturmak, yanlış pişirme tekniklerinin, besinlere uygulanan yanlış müdahalelerin farkında olmak bölümün bize kattığı artılar arasında. Elimden geldiği kadar ben de severek sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Diyetisyen unvanına eriştikten sonra bu bir sorumluluk da aynı zamanda bence.

 • Tercih dönemindeki arkadaşlara, okuduğun üniversiteyi ve bölümü önerir misin?

→ Beslenme ve diyetetik alanına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek, ilerletmek isteyen arkadaşlara tabii ki öneririm. Kendini yenileyen, sürekli takip gerektiren, bilgilerin çok hızlı değişebildiği bir bölüm olduğu unutulmamalı.

 • Son olarak üniversiteye yeni geçen arkadaşlarımız için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

→ Üniversite tercihi hayatta önemli dönüm noktalarından biri. Geri kalan hayatımızda belki de en çok vakit geçireceğimiz yerleri, konuları, seçiyoruz aynı zamanda. Bunun bilincinde olarak hayatta amaçlarımızdan biri haline getirebileceğimiz, ben bu bölümü severek okurum, bu mesleği en iyi şekilde yapabilirim diyebildiğimiz bölümleri seçmeliyiz. Atanmak, iş olanakları, mesleğin toplumda yarattığı algı tabii ki önemli ama asıl önemli olan sizin bu mesleğe ilginiz var mı, bu alana bir katkınız olacak mı bu bence. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç değil eğer hayallerinizdeki bölüm için yeterli sıralamada değilseniz bir sene daha çabalamak daha mantıklı geliyor bana. Ya da seçeceğiniz bölümden  gerçekten emin misiniz? Mutlaka araştırın, bölümün öğrencileriyle, mesleğin sahipleriyle kafanızdaki soruları paylaşın, tartışın ve artıları-eksileriyle değerlendirin, emin olun derim. Hacettepe Üniversitesi veya beslenme ve diyetetik alanında kafanıza takılan diğer konularda da bana mail adresimden ulaşabilirsiniz elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım ( beyzapullu@gmail.com ). Umarım her biriniz istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz ve sizin için hayırlı olur 🙂

SORULARINIZ İÇİN: