“Biz bağıracağız, birileri hiç duymayacak.
Hep aynı hikaye. Duyanlara selam olsun! ”

“Öz, Farkındalık ve Üslup” konusunda düzyazı (makale, deneme, öykü vb.) türünde kabul edeceğimiz yazılarınızı bekliyoruz.

Başvuru Tarihleri: 13.11.2020- 31.12.2020
Değerlendirme: 01.01.2020-10.01.2021
Yarışma Sonuçları Duyurusu: 11.01.2021