Bu etkinliğimizde derslere bi’ mola diyelim istedik. Öğle arasında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, 20 dakikalık bir süre içinde istediğimiz herhangi bir konu hakkında sunum yapıyoruz. Bu etkinliğimizde toplum önünde konuşma, belirli bir sürede aktarmak istediklerimizi aktarabilme, sunum hazırlama ve sunma konularında kendimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.