1- Merhaba, seni tanıyabilir miyiz?
Merhaba, Ben Sağlık Bilimleri fakülte temsilcisi 4. Sınıf öğrenci hemşire Gülşah Güney.
2- Öncelikle hemşirelik okumak nasıl bir şey, nasıl bir eğitim alıyorsunuz?
Hemşirelik bölümünün amacı; insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin
gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen
bireyler yetiştirmektir.
3- Hemşirelik okumak söylenilen kadar zor mu? Sınıf geçmek ne kadar zor? Sürekli ders mi çalışıyorsunuz?
Hemşirelik okumak söylenilen kadar zor olabiliyor. Teorik derslerimiz yanında klinik uygulama ve laboratuvar derslerimiz bulunuyor. Hastanelerde klinik tecrübeler edinirken aynı anda teorik derslerde başarı sağlamakta zorlanabiliyoruz. Sınıf geçmek olarak bakamıyoruz. Aslında, klinik
uygulamalı derslerimizin bulunduğu dönem içinde tamamlanması büyük önem taşıyor eğer başarısızlıkla sonuçlanırsa lisans eğitimi dört yılda tamamlanmıyor.
Sürekli ders çalışmıyoruz ama klinik uygulamalarında hastalarımız hakkında bilgi sahibi olmamız ve klinikten sorumlu hocalarımıza vizit vermemiz gerekiyor. Bu yüzden sürekli bir araştırma ve öğrenme süreci içindeyiz.
4- Uludağ üniversitesinde okumak nasıl bir şey, üniversitenin iyi ve kötü yanları nelerdir?
Özellikle hemşirelik bölümünde hangi okuldan mezun olduğunuz büyük önem taşıyor. Uludağ’da
olmak birçok konuda ayrıcalık. İyi yönlerine değinecek olursam çok güçlü bir akademik kadroya sahip.
Hocalarımızın bilgi birikiminden faydalanarak mesleğimizi öğrenmemiz büyük bir avantaj. Uludağ
Üniversitesi hastanesinde uygulamalı eğitim aldığımız için çeşitli hasta görme şansına da sahipiz.
Dezavantajına gelecek olursam öğrenci sayısının çok olması ve kliniklerimizin bu öğrenci sayısıyla
uyuşmaması sebebiyle bazı bölümlerde uygulamaya çıkamadan mezun olmuş oluyoruz.
5- Fakülte ve kampüs ortamı nasıl?
Hastane ve fakültemiz kampüsün giriş kısmında yer aldığı için çok fazla hakim değilim açıkçası ama
fakültemiz gerçekten çok güzel.
6- Okulunuzda/fakültenizde ne tür topluluklar var? Bu topluluklar ne kadar aktif?
Okulumuzda çok aktif çalışan topluluklar var. Hepsinin ismini sıralasam gerçekten çok uzun sürecek
ama hemşirelikle ilgili de çok fazla topluluk bulunuyor.
7- Bursa’da öğrenci hayatı nasıl, avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Bursa öğrenciler için ideal bir şehir konumunda. Üniversitemiz diğer birçok üniversite gibi şehir
merkezine çok uzak değil. Öğrenciler kolaylıkla ihtiyacı olan her şeye erişebiliyorlar. Doğasıyla
havasıyla Bursa zaten çok güzel bir şehir.
8- Peki; hangi üniversitede hemşirelik okuduğun önemli mi, üniversitelerin sunduğu eğitimler ne
kadar farklı?

Üniversite bence gerçekten fark yaratıyor. Alınan eğitimin kalitesi çok fark ediyor ve tabii ki
uygulamalı eğitime verilen önem çok fark yaratan bir konu. Birçok hastane personeli Uludağ
Üniversitesi mezununun çok daha kolay adapte olduklarını ve mesleki başarıya daha kolay eriştiklerini
dile getiriyor.
Üniversiteler arasında derslerin alındığı dönemler bile değişebiliyor, bu da aslında çok önemli bir
faktör. Dersler birbiriyle bağlantılı bu yüzden ders planının özenli hazırlanması gerekiyor
9- Kaçıncı sınıfta kadavra görüyorsunuz? Kadavrayı ilk gördüğünde neler hissettin?
Birinci sınıfın ilk döneminde anatomi dersinde kadavra görüyoruz. Ancak ben pandemi döneminde
birinci sınıf olduğum için kadavra göremedim.
10- Sınav sisteminizi bize biraz anlatabilir misin?
Bir vize sınavımız var bir final sınavımız var bir de uygulamalı derslerden aldığımız bir not sistemimiz
var. Geçiş notumuzu klinik uygulamalar %20 vize, %20 final %60 etkiliyor. Geçme notu 60.
11- Nasıl ders çalışıyorsun? Hemşirelik derslerinde başarılı olmak için iyi bir ezberinin olması gerekli
mi?

Dersi derste dinlemek çok önemli. Özellikle Latince ağırlıklı olduğu için tek başına çalışırken
anlaşılmıyor, hocalarımızla beraber derste anlaşılması daha kolay oluyor. Düzenli tekrar yapıldığında
ve birinci sınıftan itibaren ders çalışıldığında dersler birbirleriyle bağlantılı olduğu için bir süre sonra
okuduğun şeyi biliyor hale geliyorsun, yani çok yabancı kalmıyorsun.
Evet, iyi bir ezbere sahip olmak gerekiyor ama saatlerce ezber yapılamaz, belli bir mantık
çerçevesinde oturması gerekiyor her şeyin.
12- Pratik dersler ne zaman başlıyor?
Birinci sınıfın ikinci döneminde Hemşirelik Esasları dersi ile başlıyor.
13- Hastanede eğitim almaya ne zaman başlıyorsunuz?
Pratik derslerimiz hastanede veriliyor yani birinci sınıfın ikinci döneminde hastenede ders almaya
başlıyoruz.
14- Bölüm seçimi yapılıyor mu, yapılıyorsa ne zaman seçiyorsunuz?
Bölüm seçiminden ziyade, dördüncü sınıfta intörn hemşireyken hangi dersin intörnlüğünü yapmak
istediğimiz bizim seçimimize sunuluyor. Seçim yapıyoruz fakat GANO’muza göre yerleştiriliyoruz.
15- Tercih döneminde olan arkadaşlarımıza okulunu ve bölümünü tavsiye eder misin?
Hemşirelik gerçekten çok kutsal bir meslek. Bu mesleği yapabileceklerine olan inançları %99’sa bile
yazmasınlar, %100 emin olmaları gerekiyor. Gerçekten çok değerli, çok zor ve çok emek isteyen bir
bölüm. Hastalarla olmak da çok zor, iyi bir psikoloji iyi bir bilgi birikimi gerektiriyor.
Kesinlikle öneririm. Hemşirelik çok güzel, okulumuz çok güzel. Düşünen koşsun yazsın Uludağ
Üniversitesi’ni.