Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (2022)