Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (2022)

Edirne Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü (2023)