SİHAT’in açılımını bilenlerimizin birçoğu Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu olarak biliyor. Ama SİHAT’in aslında bizde daha derin bir anlamı var. SİHAT’teki harfler aslında sırasıyla: Sebat, İnanç, Hakikat, Azim, Tevazu kavramlarını ifade eder. Bu kelimelerin her birini mânâları ile topluluğumuzda yaşatmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu yazımızda sebat kelimesini ele alacağız ve açıklamaya çalışacağız.

“Sebat” kelimesi sözlük anlamı olarak “kararında ya da sözünde direngen olma durumu, bir kararı sonuna değin uygulama ve bir işi sonuna değin sürdürme” mânâsına gelir. Hayatımızdaki yerine ve geldiği anlama bakacak olursak ulaşmak istediğimiz başarıları, güçlendirmek istediğimiz herhangi bir yanımızı düşünebiliriz. En basitinden çıkmak istediğimiz bir yolculukta bile “Sebat” üzerine oluruz. Çünkü yola devam edebilmek, ısrarlı olmak sebat üzerine olmak demektir.

Geçmişe dönüp baktığımızda önemli işler başarmış insanların karşılarına çıkmış engelleri görünce vazgeçmeden, bıkmadan, devamlılıklarıyla başarıya ulaştıklarını görmüyor muyuz? Hepimizin bildiği bir şahsı örnek verelim: Evliya Çelebi. Hayatını seyahetlerle, yolculuklarla doldurmuş bir insan. 17.yüzyılın dünyasını seyahatnamesi ile bizlere anlatmıyor mu? Ya da İbn-i Sina. El-Kanun fı’t-Tıp kitabı Avrupa’da şimdi bile tıp kitabı olarak okutulmuyor mu?
Bu insanlardan anlamamız gereken şu aslında: Israrla yolculuğumuza devam etmek, keşfetmek, araştırmak tamamen bizim elimizde. Yol bizim “gittiğimiz yere kadar” devam eder çünkü.

Bu konuda bahsetmemizin üzerimizde bir sorumluluk olduğu “Filistin”e değinmek istiyorum. Yaşadıkları bunca zulme, bunca acıya rağmen doğdukları, ecdadın yadigârı olan topraklarını bırakmayıp sonuna kadar direnip haklı davalarına karşı sebat ediyorlar. Bu insanların yaşadıklarını en azından hissedebilmemiz gerekir.

Kısacası sebat her yerde geçerli. Bir savaşın içinde de sebat vardır, bir yolculukta da; umut da sebattır, unutmakta. Ne için sebat edeceğimiz bizim elimizdedir, esastır.

SİHAT için de sebat; iyilik arzusuyla, öğretme ve öğrenme arzusuyla birilerine ulaşmaktır.