Hekimliğe Hakimlik

Çalıştay Sakarya SİHAT’in danışman hocası Hasan Salih Sağlamın konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında şu sözleri söyledi: ‘’Bizlerin daima bir amacı olmalı, peşinden gittiğimiz ideallerimiz olmalı. Bu ideallerimiz ve amaçlarımızda manevi duygularımız oldukça önemli. Hekimlik de bizim ideallerimizden biri. Hekimlik diyorum çünkü hekim olmak doktor olmaktan daha anlamlıdır. Hekimlik hâkimiyetten gelir. Hekimliğin içinde bir ahlak var, merhamet var. Hekim faydalı olanı seçebilen demek, iyiyi kötüden ayırabilen demektir. Bu bakımdan bizler iyi birer doktordan çok iyi birer hekim olmalıyız.’’

Ramazan Akdemir ile ‘’ÇALIŞMADA SEBAT’’ oturumda sebat etmenin anlamından, iradeyle ilgisinden bahsedildi.

— ‘’Her buluş bir sebat, azimle çalışmanın bir sonucudur. Tesadüflere yer yoktur. Her buluş uzun bir arayışın ürünündür. Eğer uzun bir arayış yoksa onun kıymeti de yoktur’’

Konuşma sonunda tıp dışı alanda kitaplar okumamızı, filmler izlememizi söyledikten sonra birkaç tane de film önerisinde bulundu. Eğer siz de izlemek isterseniz bunlar: Mektuplar, Stolingrad, Enigma, Tıp Deneyleri.

‘’Meslek Ehli Olmak’’ konusunda İbrahim Hakkı Yazıcı bizlere şunları söyledi:

  • Biz ilimde ustalarımızı, hocalarımızı geçmeliyiz, onların yarısı olarak kalmamalıyız. Aksi takdirde bu ilim sürekli yarıya iner iner durur.
  • Ağaç yaşken ekilir, eğilmez. Eğdiğin şey kendi özelliklerini kaybeder.
  • Meslek kelimesinin kökü ‘sulûk’ tur. Sulûk, yol anlamına gelir ve insanın batınını ve zahirini terbiye etmesidir. İnsan, ruh ve topraktan oluşur. Ruh batın, toprak ise zahirdir.

‘’Hekimlik ve Hâkimlik Sanatı’’ oturumunda Mustafa Uysal mesleki başarı artışını yandaki piramitle gösterdi. Etkili, doğru bir iletişimin nasıl olacağından bahsetti ve şunları ekledi: ‘’Halkın doktoru değerlendirmesi çoğunlukla iletişime bağlıdır. Ve iletişim pamuk ipliğine bağlıdır, her an kopabilir. İnsan kendini ne kadar iyi sunabilirse o kadar vardır ve iyidir. Hasta tedavi, güven, ilgi, anlayış ve bilgi almak ister. Hastayla konuşurken mesafeyi ayarlamalıyız, hastayı gördüğümüzde selam vermeliyiz ve onunla konuşmalıyız.’’

Her çalıştayın sonunda olduğu gibi bu çalıştayın sonunda da kamp değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirmedeki ortak fikir çalıştayın, neden burada olduğumuzu hatırlattığı,  niyetleri tazelediği yönündeydi.

—‘’Yapacağımız işleri ihtiyaca binaen yapmalıyız. Her yerin şartları farklıdır. Bu nedenle her şeyi herkes yapamaz. Aynı tip, tek tip, tek yerden bakılması vs. doğru değil. İhtiyaç ve yerellik önemli. Önemli olan varmak istediğimiz yerin ortaklığıdır. Araçlar ihtiyaca bağlıdır.’’