Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü